Sølvmåger

Helsingør Kommune bekæmper ikke sølvmåger.

Hvis du bor i Helsingør og er særligt generet af sølvmåger, kan du kontakte Naturstyrelsen, der under visse betingelser giver tilladelse til bekæmpelse.

Søg om tilladelse til at bekæmpe sølvmåger via Naturstyrelsen

Det kan du selv gøre

Sølvmågerne tiltrækkes af muligheden for at skaffe sig føde i byen. Du kan derfor selv gøre en del for at undgå gener fra sølvmåger:

  • Undlad at fodre mågerne.
  • Beskyt foderbrættet mod store fugle med hønsenet.
  • Fjern spiseligt affald.
  • Hold affaldscontainere lukket.

Fremspring på bygninger kan sikres med pigge, mens flade tagarealer, hvor der ikke dagligt færdes mennesker, kan sikres med wirer, så fuglene ikke uden videre kan slå sig ned.

Du kan også holde antallet nede ved at fjerne æg og unger. Denne metode kræver dog tilladelse fra Naturstyrelsen, da mågerne er fredet i ynglesæsonen.

Kilde: Bolius

Læs mere om måger og hvordan du kan undgå dem

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.