Kørsel til og fra skole for folkeskoleelever

Folkeskoleelever kan søge om kørsel til og fra skole.

Folkeskoleelever kan blive bevilget kørsel til og fra skole efter bestemte regler. Fælles er det dog, at det altid handler om afstanden mellem barnets distriktsskole og barnets folkeregisteradresse.

Afstand fra hjemmet til distriktsskolen

Du kan få dit barn kørt i skolen med enten taxi eller bus, hvis afstanden er længere end:

  • 2,5 km fra børnehaveklasse til 3. klasse.
  • 6 km fra 4. klasse-6. klasse.
  • 7 km fra 7. klasse-9. klasse.
  • 9 km for 10. klasse.

Nogle veje i Helsingør Kommune er vurderet som trafikfarlige. Vurderingen af vejene er foretaget af Politiet. Vurderingen er foretaget i forhold til de forskellige klassetrin. Det vil sige, at en vej kan være trafikfarlig for en elev i 2. klasse, men ikke for en elev i 6. klasse.

Skal en elev færdes på en trafikfarlig vej for at komme i skole, så er eleven berettiget til at få kørsel til skole, også selv om afstandskriteriet ikke er opfyldt.

Dit barns distriktsskole har ansøgningsskemaet. Når du henvender dig til distriktsskolen, vil skolen oplyse om, det ud fra dit barns folkeregisteradresse er muligt at modtage kørsel til skole fra Helsingør Kommune.

Dit barn vil enten få et skolekort eller taxikørsel. Er dit barn berettiget til skolekort, dækker skolekortet de zoner, som barnet skal bruge for at komme til distriktsskolen med kollektiv trafik. Skolekortet bliver udleveret af skolens kontor. Skal barnet have taxikørsel får familien en kørselsrekvisition fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Helsingør Kommune har kun pligt til at bevilge kørsel af dit barn mellem skolefritidsordning og jeres hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt kørsel og dermed uden merudgift for Helsingør Kommune.

Hvis en elev er kommet til skade og ikke er i stand til møde til undervisning, kan du søge om kørsel via Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Tilbuddet om kørsel er enten via offentligt transport eller taxikørsel. Behovet for kørsel skal dokumenteres af den behandlende læge.

Er dit barn handicappet og har brug for kørsel, så kontakt distriktsskolens kontor for at få et ansøgningsskema.

Er eleven berettiget til elevkørsel, kan man veksle dette til en kontant godtgørelse. Godtgørelsen gives efter hvilken type kørsel, eleven er berettiget til. Det vil sige til enten skolekort eller taxibefordring.

Hvis eleven er berettiget til skolekort

Godtgørelse udgør den udgift, det koster Helsingør Kommune at købe et skolekort hos Movia i det pågældende skoleår. 

Hvis eleven er berettiget til taxibefordring

Godtgørelsen udbetales med 2,23 kr. pr. kørt km i 2024. Godtgørelsen beregnes ud fra den korteste vej til elevens skole og gives for den vej, hvor eleven opholder sig i bilen.

Du kan se godtgørelse via jeres distriktsskoles kontor.

  • Skolekort og taxikørsel udløber ved skoleårets afslutning.
  • Stopper dit barn på skolen før skoleårets udgang, skal skolekortet afleveres på skolens kontor. Har dit barn taxiordning, skal du altid huske at fortælle Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at dit barn ikke længere går på skolen.
  • Hvis dit barn flytter.

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor eleven opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem kørslen skal ske.

Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, kan kørslen kun gives til denne bopæl.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt