Genoptræningsophold

Døgngenoptræning er for dig, som bor hjemme men har behov for et tidsbegrænset ophold.

Du kan søge om et genoptræningsophold, hvid du bliver udskrevet fra et hospital og i den forbindelse får en genoptræningsplan, eller hvis du er ældre og fysisk svækket på grund af sygdom.

Du skal samtidig have et stort behov for døgnpleje for at blive tilbudt et genoptræningsophold.

Helsingør Kommune har også tilbud om rehabilitering i eget hjem, hvor træningen leveres i hjemmet eller ambulant.

Hvis du visiteres til et ophold, vil det typisk vare op til 14 dage. Alle former for træning er gratis.

Du skal selv sørge for transporten til og fra Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i Sundhedshuset. Der er egenbetaling for opholdet, som årligt reguleres og vil blive trukket over din pension og dækker kost, rengøring og vask af tøj.

Læs mere om Helsingør Rehabilitering og Træningscenter

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til døgngenoptræning.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00