Vederlag

Vederlag byråd og udvalg

Byrådsmedlemmerne får et fast vederlag efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Vederlag øvrige hverv

Læs om de vederlag der er givet i 2022 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

Læs mere