Ældre- og handicapbolig

Du kan få tildelt en ældre- og handicapvenlig bolig, hvis du på grund af dit helbred ikke længere kan bo i en almindelig indrettet bolig.

En ældre- og handicapvenlig bolig består typisk af en to til tre-værelses lejlighed i et boligselskab. Ældre- og handicapvenlig boliger er indrettet, så de er velegnet til dig, der er bevægelseshæmmet, har brug for personlig pleje og bruger forskellige hjælpemidler.

Du kan ikke få tildelt en ældre- og handicapbolig, hvis din nuværende bolig fx er blevet for stor, haven uoverkommelig, du ikke kan gå på trapper til boligen eller du ikke længere har råd til den. Din alder er ikke afgørende.

Det vil altid indgå i kommunens vurdering, om din nuværende bolig kan gøres egnet til dig med mindre boligindretninger.

Når du tilbydes en egnet bolig, skal du være indstillet på at overtage boligen med kort varsel.

Søg ældrebolig

Praktisk oplysninger

Du skal udfylde den digitale ansøgning eller kontakte Forebyggelse og Visitation i Helsingør Kommune.

I forbindelse med ansøgningen vil du få besøg af en visitator, som vil bede om oplysninger om dit helbred, boligforhold, sociale forhold og økonomiske forhold samt høre, hvordan du har det, og hvordan du klarer dig i dagligdagen.

Når du søger en ældre- og handicapvenlig bolig, har du mulighed for at ønske, hvor du gerne vil bo. Vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at opfylde dine ønsker.

Visitator indstiller til boligvisitationsudvalget, som derefter beslutter, om du kan bevilges en ældrebolig.

For at få tilbudt en ældre- og handicapvenlig bolig, skal du opfylde flere af følgende betingelser:

  • Du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Du har et særligt behov for en ældre-handicapegnet bolig for, at du kan blive mere selvhjulpen i hverdagen. Det kan eksempelvis være situationer, hvor du kun selv vil kunne gå i bad, hvis du har et handicapvenligt badeværelse.
  • Du er bevilget hjælpemidler, eksempelvis en kørestol eller rollator, hvor det er nødvendigt med eksempelvis et større badeværelse eller bredere døråbninger for, at du kan færdes inde i din bolig.
  • Du har brug for en særlig indrettet bolig for at kunne modtage den nødvendige støtte og pleje fra den eller dem, som skal hjælpe dig.

Prisen for de enkelte boliger varierer. Du skal dog altid selv betale:

  • Indskud
  • Husleje
  • Vand
  • Varme
  • El

Du kan søge om boligindskudslån hos Helsingør Kommune og om boligstøtte hos Udbetaling Danmark

Hvis du bliver godkendt til en ældre- og handicapvenlig bolig, der er anvist af Helsingør Kommune, kommer du på en venteliste.

Ventelisten er behovsbestemt. Det vil sige, at ledige boliger først tilbydes til de borgere, som har det største behov.

Når du er godkendt til en ældre- eller handicapbolig, kan du vælge at søge en ældre- og handicapvenlig bolig i en anden kommune.

Du skal dog også godkendes i den kommune, du søger til.

Betingelserne for at få en ældre- og handicapvenlig bolig kan være forskellige fra kommune til kommune.

Ønsker du at søge en bolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Helsingør Kommune. Visitationsudvalget sender herefter sagen videre til godkendelse i den ønskede kommune.

Helsingør Kommune har anvisningsretten, men ingen kontraktlige forpligtelser. Du indgår et helt almindeligt lejeforhold med boligselskabet.

Som i enhver anden bolig kan du få hjemmehjælp, hvis du af helbredsmæssige grunde har behov for det.

Oplysninger om fx husleje, beboerreglement får du ved at kontakte det enkelte boligselskab.

Oplysninger om fx økonomi, boligindskudslån får du ved at kontakte Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør. Tlf. 49 28 28 28. 

Oplysninger om boligstøtte kan du få hos Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Du kan klage til Ankestyrelsen over afslag på ansøgning om en ældre- og handicapvenlig bolig.

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du kontakte Helsingør Kommune, Forebyggelse og Visitation.

Du skal klage senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Din ansøgning bliver herefter revurderet i Boligvisitationsudvalget.

Hvis Boligvisitationsudvalget fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen sender en kvittering til dig, når de har modtaget klagen. Den forventede sagsbehandlingstid fremgår af kvitteringen. Når Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen, får du besked.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Kontaktinformation

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00