Søg plejebolig på et plejehjem

Hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og kan plejen ikke kan gives i dit hjem, kan du søge om en plejebolig på et plejehjem.

Sådan søger du

 • Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til selvbetjeningsforløbet.
 • Ønsker du at logge på uden MitID, skal du trykke på fanen "Login uden MitID".

Søg bolig på et plejehjem - brug MitID

Ønsker du at søge en plejebolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Helsingør Kommune. Boligvisitationsudvalget sender din ansøgning videre til den kommune, du gerne vil bo i.

 • En plejebolig består af 1 rum med eget toilet, bad og tekøkken. Boligerne ligger i forbindelse med fællesarealer, hvor der er mulighed for samvær med andre borgere samt mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.
 • En plejebolig er indrettet handicapvenligt med plejeseng og med god plads til dine hjælpemidler. Der er mulighed for at få et nødkald i boligen og der er fast tilknyttet plejepersonale døgnet rundt.
 • En plejebolig i en skærmet enhed er til borgere med behov for færre stimuli i mindre fysiske rammer.
 • Størsteparten af plejeboligerne udlejes af et alment boligselskab. Det betyder, at du får en lejekontrakt og betaler husleje som i alle andre lejeboliger, samt at du er omfattet af lejeloven. Du skal også betale et indskud ved indflytning. Indskuddets størrelse kan du få oplyst af det enkelte plejehjem.
 • Fællesarealerne udgør en del af boligens bruttoareal og husleje.
 • Huslejen varierer fra ca. 6.000 til 11.000 kr. pr. måned uden forbrug og uden servicepakken.
 • Du er velkommen til at kontakte det enkelte plejehjem for nærmere information omkring økonomien eller kigge på plejehjemmets hjemmesider.
 • Har du ikke nogen pårørende der kan hjælpe dig med økonomien, kan du kontakte en pensionistvejleder i Helsingør Kommune på tlf. 49 28 29 19.
 • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
 • Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
 • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Når du søger om en plejebolig, får du besøg af en visitator. Visitatoren kommer i dit hjem for at vurdere dit behov. Visitatoren forholder sig til dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. I taler bl.a. om, hvordan du har det og hvordan, du klarer dig i dagligdagen.

Efter besøget får du et brev, hvor der står om du er blevet godkendt til en plejebolig eller ikke er blevet godkendt.

Bliver du ikke godkendt, kan du klage. Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter, du har fået afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Der er to ventelister til plejeboliger. Du bestemmer selv hvilken venteliste, du vil på.

Garantiventelisten

Garantiventelisten er for dig, som søger en plejebolig på et hvilket som helst plejehjem i Helsingør Kommune. Du vil få tilbudt en plejebolig inden for to måneder fra den dato, du blev godkendt til en plejebolig.

Fritvalgsventelisten

Fritvalgsventelisten er for dig, der ønsker et bestemt plejehjem. Du bliver tilbudt en plejebolig på dit ønskede plejehjem, når vi kan tilbyde dig en bolig. 

Bliver du godkendt til en plejebolig, så er det en god ide, at du forbereder dig mentalt og praktisk på flytningen. Du vil nemlig skulle være klar til at flytte inden for to dage inklusiv weekend, når du får tilbudt en plejebolig.

Er du på en midlertidig døgnrehabiliteringsplads, og er du godkendt til plejebolig, skal du flytte ind i den tilbudte plejebolig den dag, boligen er klar til indflytning. Du vil altid få datoen af plejehjemmet eller boligkoordinatoren.

 

Har du et særligt behov for at være i overskuelige rammer og have personale tæt omkring dig, er der mulighed for at tilbyde en bolig, hvor personalet er særligt uddannet til at pleje og drage omsorg for dig med symptomer på demens og lignende.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Kontaktinformation

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00