Sagsbehandlingstider

Læs om gebyret for din byggesag og om hvor lang tid det tager at få behandlet din ansøgning.

Gebyr for byggesagsbehandling

Helsingør Kommune opkræver et fast gebyr på 1.175 kr.

Gebyret opkræves ved enhver afgørelse efter Byggeloven:

  • Byggetilladelse.
  • Lovliggørende tilladelser.
  • Tilladelser til nedrivning af bygninger.
  • Afslag.

Sagsbehandlingstider

Helsingør Kommunes sagsbehandlingstid regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra dig. Vi prioriterer nybyggeri og tilbygninger forud for andre sager.

  • Sagsbehandlingstiden for parcelhuse, sommerhuse og tilbygninger er ca. 6-8 uger.
  • Sagsbehandlingstiden for erhverv, etageboliger og lignende er ca. 6-8 uger.

Søger du dispensation eller forudsætter dit byggeri en helhedsvurdering, går der ofte længere tid, før du får din afgørelse. Det skyldes bl.a., at andre myndigheder eller naboer skal have mulighed for at udtale sig.

Søger du om lovliggørelse af allerede opført byggeri eller lignende, skal du forvente en sagsbehandlingstid på 1-2 år. Det samme gør sig gældende ved klagesager.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue, hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi altid, at du kontakter en professionel rådgiver fx en arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller anden teknisk rådgiver.

Rådgiveren hjælper dig med overblikket og til at få udført de nødvendige tegninger.

Se eksempler på tegninger i en byggeansøgning

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 79

Kontaktinformation

E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Telefontider

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.