Hverdagen i dagtilbud

Helsingør Kommune arbejder hele tiden med at udvikle den pædagogiske praksis og kvaliteten i dagtilbud.

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er i perioden juli 2021 til september 2024 frisat fra national lovgivning og kommunale regler. Derfor vil den hverdag børn og forældre møder i dagtilbud være forskellig. Fælles for alle dagtilbud er, at de hver dag arbejder for at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i trygge og udviklende fællesskaber. 

Vi vægter det gode børneliv her og nu højt. Børnene skal opleve nærværende samspil med de voksne og med hinanden. De skal have gode relationer, der udvikles i leg og aktiviteter. Alle børn skal have mulighed for at lære og udvikle sig i kreative og eksperimenterende børnefællesskaber. 

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er i perioden juli 2021 til september 2024 frisat fra national lovgivning og kommunale regler. Det fælles overordnede mål for frisættelsen er at skabe endnu mere kvalitet for børnene.

Frisættelsen giver mulighed for, at de dygtige ledere og medarbejdere i daginstitutionerne får mere spillerum til at bruge deres høje faglighed og erfaring til at udvikle deres drømmedagtilbud.

Udviklingen af daginstitutionerne sker i tæt samarbejde med forældrene, som får nye muligheder for at involvere sig i barnets daginstitution.

 

Helsingør Kommune fører løbende pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud.

Alle kommuner er forpligtet på at føre tilsyn med deres dagtilbud. Formålet er at sikre, at alle dagtilbud fungerer godt, og at der bliver levet op til Dagtilbudslovens krav og politisk trufne beslutninger. Tilsynsbesøgene skal medvirke til en generel udvikling af det enkelte dagtilbud. Ud over en pædagogisk faglig dialog mellem leder og de pædagogiske konsulenter, består tilsynet også af en registreringsdel omkring lovens minimumskrav. Det pædagogiske tilsyn varetages af kommunens pædagogiske konsulenter. Der føres tilsyn med alle dagtilbud én gang hvert 2. år.

Læs mere om tilsyn med dagtilbud

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen