Meld dit barn ud

Du har en opsigelse på en måned fra den dag, du udmelder barnet i Digital Pladsanvisning.

Meld dit barn ud af daginstitution, SFO eller klub

Du skal selve udmelde dit barn via Digital Pladsanvisning, hvis barnet ikke længere skal gå i daginstitution, SFO eller klub. 

Du skal dog ikke udmelde dit barn fra en kommunal institution, hvis dit barn flytter til en anden kommunal institution indenfor Helsingør Kommune. Det sker fx i forbindelse med skoleskift, hvor barnet skal skifte SFO.

Opsigelsesperiode 

I Helsingør Kommune har du en opsigelsesperiode på en måned fra den dag, du udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen