Se pasningsmuligheder

Kommunale dagtilbud

Information om daginstitutionernes placering, størrelse og åbningstider, findes på hver institutions hjemmeside.

Læs mere

Pasning af eget barn

Som forælder i Helsingør Kommune kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution.

Læs mere

Privat pasning

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud.

Læs mere

Private daginstitutioner

Få overblik over private daginstitutioner i Helsingør Kommune.

Læs mere

Specialpædagogiske tilbud

Helsingør Kommune har tre specialpædagogiske tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Læs mere

Deltidsplads

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov.

Læs mere

Kombinationstilbud

Har du et pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

Læs mere