Kommunale dagtilbud

Information om daginstitutionernes placering, størrelse og åbningstider finder du på institutionernes hjemmeside.

Børnehuset Abildvænget (0-5 år)

Abildgårdsvej 39-41
3000 Helsingør

Børnehuset Abildvænget er en integreret institution med 70 børn. Desuden er der to grupper sårbare børn tilknyttet institutionen.

Børnehuset MariaKringlen (0-5 år)

Nygade 6C
3000 Helsingør

Børnehuset MariaKringlen er en integreret institution med 77 børn fordelt på to adresser.

Børnehuset Mariehønen (0-5 år)

Kronborg Ladegårds Vej 114
3000 Helsingør

Børnehuset Mariehønen er en integreret institution med 114 børn. 

Børnehuset Montebello (0-5 år)

Gurrevej 90
3000 Helsingør

Børnehuset Montebello er en integreret institution med 94 børn.

Børnehuset Rosenkilden (0-5 år)

Rosenkildevej 34
3000 Helsingør

Børnehuset Rosenkilden er en integreret institution med 72 børn.
Institutionen har tvungen frokostordning for børn fra 3 år.

Børnehuset Snerlen (0-5 år)

Horsensvej 8
3000 Helsingør

Børnehuset Snerlen er en integreret institution med 72 børn.
Institutionen har tvungen frokostordning for børn fra 3 år.

Børnehuset Sommerlyst (0-5 år)

Allegade 25
3000 Helsingør

Børnehuset Sommerlyst er en integreret institution med 69 børn.

Børnehuset Spiloppen (0-5 år)

Gefionsparken 24
3000 Helsingør

Børnehuset Spiloppen er en integreret institution med 137 børn.

Børnehuset Stjernedrys (0-5 år)

Trækbanen 14
3000 Helsingør

Børnehuset Stjernedrys er en integreret institution med 82 børn.

Børnehuset Troldehøj (0-5 år)

H P Christensensvej 24
3000 Helsingør 

Børnehuset Troldehøj er en integreret institution med 121 børn.
Institutionen har tvungen frokostordning for børn fra 3 år. 

Børnehuset  VillaKulla (0-5 år)

Sporegangen 19
3000 Helsingør

Børnehuset VillaKulla er en integreret institution med 220 børn.

Børnehuset Elverhøjen (0-5 år)

Sct. Georgsvej 17B
3060 Espergærde

Børnehuset Elverhøjen er en integreret institution med 117 børn.

Børnehuset Espergærde (0-5 år)

Rugmarken 1C
3060 Espergærde

Børnehuset Espergærde er en integreret institution med 82 børn.

Børnehuset Kasserollen (0-5 år)

Svend Poulsensvej 154
3060 Espergærde

Børnehuset Kasserollen er en integreret institution med 109 børn.

Børnehuset Skovparken (0-5 år)

Skovparken 13
3060 Espergærde

Børnehuset Skovparken er en integreret institution med 70 børn.
Institutionen har tvungen frokostordning for børn fra 3 år.

Børnehaven Stokrosen (2-5 år)

Stokholmsvej 14
3060 Espergærde

Børnehaven Stokrosen har plads til 47 børn.

Børnehuset Søbæk (0-5 år)

Vestermarken 10-14
3060 Espergærde

Børnehuset Søbæk er en integreret institution med 173 børn.

Børnehuset Kysten (0-5 år)

Klyveren 2-4
3070 Snekkersten

Børnehuset Kysten er en integreret institution med 179 børn. 

Børnehuset Snekkersten (0-5 år)

Løntoften 4
3070 Snekkersten 

Børnehuset Snekkersten er en integreret institution med 61 børn.

Børnehuset Hellebæk (0-5 år)

Hammermøllevej 17
3150 Hellebæk

Børnehuset Hellebæk er en integreret institution med 49 børn.
Institutionen har tvungen frokostordning for børn fra 3 år. 

Børnehuset Hallandsgården (0-5 år)

Hallandsvej 59
3140 Ålsgårde

Børnehuset Hallandsgården er en integreret institution med 83 børn.

Børnehuset Ålsgårde (0-5 år)

Orøvej 11
3140 Ålsgårde

Børnehuset Ålsgårde er en integreret institution med 78 børn.

Børnehuset Klatretræet (0-5 år)

Johannes Ewalds Vej 40
3100 Hornbæk

Børnehuset Klatretræet er en integreret institution med 115 børn fordelt på to adresser.

Tikøb Familiehus (0-5 år)

Præstegårdsvej 19A
3080 Tikøb

Tikøb Familiehus er en integreret institution med 48 børn.

Børnehaven Nyrup (2-5 år)

Kongevejen 280
3490 Kvistgård

Børnehaven Nyrup har plads til 102 børn i alderen 2-5 år.

Vuggestuen Nyrup (0-2 år)

Kongevejen 280
3490 Kvistgård

Vuggestuen Nyrup har plads til 15 børn i alderen 0-2 år.

Samarbejde mellem forældre og dagtilbud

Den gode kontakt mellem forældre og dagtilbud er højt prioriteret.

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er i perioden juli 2021 til september 2024 frisat fra national lovgivning og kommunale regler. Det betyder, at dagtilbuddene kan tage imod nye forældre på forskellige måder. 

Fælles for alle dagtilbud er, at de værner om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Der er fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, udvikling og læring.

Pædagogisk kvalitet forudsætter et godt forældresamarbejde. Derfor er det vigtigt, at forældre oplever tydelighed, gennemsigtighed og tryghed. Dagtilbud ønsker et forpligtende samarbejde med forældrene. 

I er velkomne til at besøge de dagtilbud, I overvejer at skrive jeres barn op til. Ring og lav en aftale forinden. Se oversigt over dagtilbud

Når jeres barn har fået en plads i et dagtilbud, skal I kontakte dagtilbuddet og lave aftaler om jeres barns start. Dagtilbuddet vil typisk invitere jer til en velkomstsamtale og ser frem til at høre om jeres barn og tale om det fremtidige samarbejde. 

I har løbende mulighed for at gå i dialog med personalet i dagtilbuddet. I er altid velkomne til at kontakte dagtilbuddet og høre mere. 

AULA er en online kommunikationsløsning, der bliver brugt i alle dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune.

 • AULA giver et overblik over information om dit barns dagligdag i dagtilbuddet.
 • Forældre og personale kan kommunikere med hinanden på en let og sikker måde.
 • Opslag om aktiviteter og arrangementer bliver lagt på AULA.
 • Derudover bruges AULA til at give besked om sygdom, fridage og ferie.
 • Forældre kan notere hvornår og af hvem deres børn bliver hentet hver dag.
 • Alle børns stamdata – dvs. adresser, telefonnumre samt navne på forældre og søskende opbevares i AULA. Det er derfor vigtigt, at forældre løbende opdaterer informationerne, så de til enhver tid er korrekte.

Alle børn bliver sprogvurderet tre gange, mens de går i dagtilbud. Første vurdering er omkring de to år.  Anden sprogvurdering sker omkring barnets tredje år, og sidste sprogvurdering i dagtilbud sker, når barnet er omkring de fem år. 

Dagtilbud benytter værktøjet "Sprogtrappen" til sprogvurderinger af 2-årige børn og Rambølls sprogvurdering til 3-5-årige børn.

Læs mere om "Sprogtrappen"

Læs mere om sprogvurdering

Jeres barns dagtilbud tilbyder altid dialogmøder, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel, udvikling eller læring. Vi kan også invitere jer til et dialogmøde, hvis vi er bekymrede. Til mødet inviterer vi nogle gange andre relevante samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at afklare bekymringen omkring jeres barn. Fokus er altid barnets trivsel.

Når dagtilbuddet er bekymret for jeres barns trivsel, udvikling og læring, kan jeres barns dagtilbud få ekstra rådgivning i Tværfagligt Forum også kaldet TF. Inden mødet vil de relevante fagpersoner fra dagtilbuddet udfylde et indstillingsskema, som de gennemgår sammen med jer. I skal desuden give samtykke til, at bekymringen må drøftes på TF. 

I har også mulighed for at udfylde jeres del af skemaet. Fagpersoner fra jeres barns dagtilbud hjælper gerne med den del, hvis I ønsker det.

På TF deltager altid:

 • Psykolog.
 • Tale/hørepædagog.
 • Specialpædagog.

Hver tredje måned deltager også:

 • Socialrådgiver.
 • Sundhedsplejerske. 

Alle fagpersoner er ansat i Helsingør Kommune.

Når jeres barn er 5-6 år, er det tid til, at barnet forlader sit dagtilbud og begynder i skole. Dagtilbuddet vil samarbejde med jer forældre og skolen om at sikre en tryg og sammenhængende overgang til skolen for jeres barn. 

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen