Kombinationstilbud

Har du et pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan tilbydes et kombinationstilbud.

 • Kombinationstilbuddet giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat/fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider.
 • Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er ikke omfattet af krav om, at der i privat pasning skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer jævnfør § 81 a stk. 1.

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid kan tilbydes et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat/fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider.

Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er ikke omfattet af krav om, at der i privat pasning skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer jævnfør § 81 a stk. 1.

Reglerne for fleksibel pasning er de samme som ved privat pasning, men ved fleksibel pasning er der desuden nogle betingelser, som du kan læse mere om på siderne om privat pasning.

Læs om Privat pasning

Deltidspladsen i dagtilbuddet og den private pasning kan timemæssigt ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud, 52 timer. pr. uge.
Den private pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over en fire ugers periode.

Ansøgningen om kombinationstilbud skal indeholde:

 • Aftale/kontrakt mellem den fleksible passer og forældrene.
 • Dokumentation vedr. arbejdstider.
 • Udfyldt ansøgningsskema.

Ansøgningen om kombinationstilbud skal være Pladsanvisningen i hænde en måned inden start.

Dokumentationen vedr. arbejdstider kan bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner og lignende. 

 • Der kan kun ydes støtte til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.
 • Den fleksible passer skal ansættes med et gennemsnitligt timeantal på mindst 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.
 • Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.
 • Afbrydes ordningen, vil du igen have en fuldtidsplads fra den 1. i den førstkommende måned.
 • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.
 • Kommunen foretager løbende stikprøver for at sikre, at dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgning om fleksibel pasning er korrekte.

Prisen for fleksibel privat børnepasning er ikke fastsat af kommunen, men af den private pasningsperson. Tilskuddets størrelse afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder.  


1. januar 2024

Timer pr. uge Dagtilbud maks. timer pr. uge Maks. tilskud til fleksibel pasning pr. måned* 12 mdr. Takst i dagtilbud pr. måned (11 mdr.)
0-2 årige 3-6 årige 0-2 årige 3-6 årige
           
Fleksibel pasning Dagtilbud        
10-15 42 2.075 1.100 2.960 1.605
16-20 36 2.765 1.465 2.655 1.455
21-25  31 3.455 1.830 2.355 1.310
26-30 26 4.145 2.195 2.050 1.160
31-35 21 4.835 2.560 1.745 1.015

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen