Specialpædagogiske tilbud

Helsingør Kommune har tre specialpædagogiske tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Månerne er et skærmet vuggestuetilbud for børn mellem 0 og 3 år. Tilbuddet er rettet mod præmature og sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som ikke trives og udvikler sig i et almindeligt dagtilbud. 

Mere information om tilbuddet fås ved at kontakte Børnehuset Abildvænget.

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. To specialpædagoger fra Børne- og Ungerådgivningen er tilknyttet gruppen og dagtilbuddet Abildvænget. Spirerne har eget lokale.

Børnene integreres på stuerne om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner. Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.
Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 77 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget

  • Særligt tilrettelagt støtte til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne, i eller i tilknytning til alment dagtilbud.
  • Tilbud i Himmelhuset, specialdagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-6 år.

Der indstilles sammen med dagtilbuddet eller, hvis barnet ikke går i dagtilbud, sammen med en fagperson til tilbud efter Barnets Lov §82-83. Visitationsudvalget behandler ansøgningen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt