Fælleslegatet for Helsingør Kommune

Du kan søge om Fælleslegatet igen fra oktober 2024.

Kriterier

For at komme i betragtning til Fælleslegatet skal du:

  • Have folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.
  • Ikke eje fast ejendom.

Derudover skal du enten være:

  • Enlig forsørger med børn under 18 år eller
  • Forsørger på overførselsindkomst med børn under 18 år eller
  • Førtids- og folkepensionist uden formue over 50.000 kr.

Fælleslegatets størrelse og udbetaling

  • Der udbetales maksimalt en legatportion for hver husstand.
  • Legatportionens størrelse afhænger af hvor mange ansøgninger, vi modtager. Typisk vil legatet være på ca. 200-500 kr. pr. husstand.
  • Hvis du som ansøger er berettiget til en legatportion, bliver beløbet indsat på din NemKonto senest torsdag den 14. december 2023.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28