Helsingør Medaljen

Helsingør Medaljen gives til borgere, der har ydet en særlig indsats for Helsingør Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om, hvem der skal modtage medaljen. Vurderer Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogen, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Omvendt kan der godt uddeles flere medaljer samme år.

Uddeling af medaljer sker primært forud for årets sidste byrådsmøde i 1. og 3. år af en byrådsperiode. De valgte kandidater bliver kontaktet direkte.

På Byrådsmødet den 18. december uddeles Helsingør Medaljen 2024, hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget på forhånd har fundet egnede kandidater blandt de indstillede.

Indstil en kandidat til Helsingør Medaljen - brug MitID

Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et særligt område eller for hele Helsingør Kommune.

Medaljen kan tildeles personer, der har gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af, eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.

Forslag til kandidater, der kan modtage Helsingør Medaljen, kan gives af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder og foreninger, der har tilknytning til Helsingør Kommune.

Liste over kendte modtagere af Helsingørmedaljen:

 • 2022: Rådhusbetjent Mikael Juul Jensen modtager ekstraordinært
  Helsingørmedaljen for sin håndtering af påsat brand på Helsingør Rådhus den 2. maj 2022. Mikael modtager medaljen for sit store mod, sin handlekraft og sin omtanke. Tildelt i sølv den 9. maj 2022.
 • 2020: Tidligere byrådsmedlem for SF, Birgit Nørgaard. Tildelt den 27. september 2021 (grundt covid-19). Tidligere byrådsmedlem for De Konservative, Lillian Mathiesen. Tildelt den 27. september 2021 (grundt covid-19). Begge medaljer var i bronze.
 • 2019: Arkitekt Per Godtfredsen. Tildelt den 16. december 2019 i bronze. Anette Lauritsen, tidligere leder af Stubben. Tildelt den 16. december 2019 i bronze.
 • 2018: Tidligere museumschef Kenno Pedersen. Uddelt den 17. december 2018. Tildelt i sølv.
 • 2017: Fotograf Arne Magnussen. Uddelt den 18. december 2017.
  Tildelt i bronze. Fotograf Lars Johannesen, Helsingør Dagblad. Uddelt den 18. december 2017. Tildelt i bronze.
 • 2017: Borgmestersekretær Lisbeth Ekstrand. Givet i forbindelse med
  afskedsreception den 31. maj 2017. Tildelt i bronze.
 • 2009: Fhv. borgmester Per Tærsbøl. Tildelt i guld. Inga Frederiksen, 50-års jubilæum ved idrætsforeningen Frem-Hellebæks gymnastikafdeling. Tildelt den 4. marts 2009. Randi Rosenfelt 50-års jubilæum ved Espergærde gymnastikforening. Medaljen. Tildelt den 9. marts 2009. Kirsten Simonsen, 40-års jubilæum Ålsgårde Børnehave. Tildelt den 1. maj 2009. Driftsmester Jørgen Hansen, Vandforsyningen 40-års jubilæum. Tildelt i guld. Flemming Aage Jensen, tøjbutik gennem tre generationer. Tildelt den 30. september 2009 i bronze. Georg Poulsen, smedeformand. Tildelt ved dennes 80 års fødselsdag i november. Tildelt i bronze.
 • 2008: Søren Holm, Roklubbens 150-års jubilæum. Susan Hansen, Natteravnenes 10-års jubilæum. Ebbe Falck, garderforeningens 90-års jubilæum tildelt den 26. januar 2008. Helsingør Pigegarde, 50-års jubilæum.
 • 2007: Ole Bang, formand For Handelsstandsforeningen og Udvikling Nord. Tildelt den 30. maj 2007 i bronze. Bent Raae Andersen, 50 års jubilæum ved tandplejen.
 • 2006: Niels Møller, Elite 3000, oprykning til håndboldligaen. Tildelt den 5. maj 2006 i sølv.
 • 2005: Georg Riiser, Helsingør Kommunes kulturliv. Tildelt den 16. januar 2005 i bronze.
 • 2003: Alice og Per Bertelsen, Kræmmermarkedet gennem 10 år. Tildelt den 11. juli 2003.
 • 2002: Børge Jørgensen, 50 års indsats i forbindelse med Helsingoranersamfundets årlige revy.
 • 2001: Falck-redder Ronni Lambert Friis, Reddet mor og datter ud af brand på Søndermarken i Espergærde den 6. januar 2001. Major Poul Jessen Møller, Espergærde ved mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse den 4. maj 2001. Borgmester P.O. Anderberg, Helsingborg ved dennes fratræden som borgmester.
 • 2000: Fhv. byrådsmedlem Søren Larsen. Tildelt medalje i september 2000 i bronze.
 • 1999: Salgschef Karl Ove Nielsson, Wiibroe ved dennes pensionering.
  1994-1997 Helsingørmedaljen er i perioden 1994-1997 tildelt følgende:
  Rådhusbetjent Erik Thrane. Tidl. aftenskoleleder Chris Gårdø. Politimester Jørgen Nielsen.
 • 1993: Sølvmedalje er tildelt: Thormod Larsen og Niels Børge Rønne, frihedskæmpere i ”Syklubben”. Bronze medalje er tildelt: Ingrid Kiær, Margareta Palm, Jørgen Sandholt, Ib Stenderup og Tove Wandborg.
 • 1953: Tre personer har ved en ceremoni den 11. november 1953 fået overrakt medaljen i guld. Medaljen uddeltes her til fhv. borgmester Peder Christensen, Direktør HP Christensen, Helsingør værft og disponent HCL. Dunker, Gummifabrikken Tretorn.

Statut for Helsingør-Medaljen som vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2018

Helsingør byråd indstiftede den 18. maj 1953 Helsingør-Medaljen. Den oprindelige statut er den 19. februar 2018 revideret af Økonomiudvalget:

 1. Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et område
  af eller for hele Helsingør Kommune.
 2. Medaljen uddeles i tilfælde, hvor der er gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.
 3. Som hovedregel uddeles medaljen i bronze og i helt særlige tilfælde i sølv.
 4. Beslutningen om uddeling af medaljen træffes af Økonomiudvalget. Beslutninger om uddeling kan træffes en gang årligt på et møde i Økonomiudvalget med en efterfølgende festligholdelse forud for årets sidste byrådsmøde. Økonomiudvalget kan dog i haste tilfælde træffe beslutning om uddeling på et vilkårligt tidspunkt i løbet af året. Der er ikke krav om, at uddeling sker hvert år. Vurderer Økonomiudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogle, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Forslag til kandidater til modtagelse af Helsingør Medaljen kan gives af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder og foreninger med tilknytning til Helsingør Kommune. I forbindelse med indhentning af forslag til kandidater kan annoncering i dagspressen benyttes.
 5. Økonomiudvalgets beslutning om at uddele en medalje og motivationen for uddelingen vil fremgå af beslutningsprotokollen for mødet.
 6. Medaljen overrækkes så vidt muligt i forbindelse med et Byrådsmøde, alternativt af Borgmesteren.

Således vedtaget af Helsingør Kommune den 19. februar 2018.

Helsingør Medaljen blev indstiftet den 18. maj 1953. Det var daværende borgmester Sigurd Schytz, der stillede forslaget om at uddele en medalje ”som en særlig anerkendelse til personer, der for byen har øvet en fremragende gerning eller som ved deres arbejde eller indsats har medvirket til at give Helsingør By anseelse eller fremgang.”

I forbindelse med indstiftelsen blev der udformet en statut for Medaljen, der beskrev hvem, der kunne modtage medaljen, nemlig ”til Helsingørborgere eller til andre personer i ind- og udland, der har nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for byen”. Der blev på forhånd ikke sat egentlige grænser for tildeling af medaljen.

Der findes ikke en fuldstændig oversigt over, hvem, der har modtaget Helsingør Medaljen gennem tiden, og det vides heller ikke, hvor den hædersbog (med navn og begrundelse for hver enkelt modtager), der ifølge den oprindelige statut skulle føres, eventuelt kunne befinde sig.

I den oprindelige statut står ligeledes, at ”medaljen som hovedregel vil være udført og blive overrakt i bronze. Medaljen kan dog i undtagelsestilfælde, hvor Byrådet skønner, at en udført gerning er af ganske særlig karakter eller har været af enestående betydning for byen, overrækkes i sølv eller guld. Udover selve medaljen medfølger ”kun” æren af at være tildelt en sjælden og særlig hædersbevisning.”

Medaljen er, så vidt vides, kun uddelt i guld til tre personer. Det skete i forbindelse med indstiftelsen i 1953. Det var Helsingørs socialdemokratiske borgmester i perioden 1919-1946 Peder Christensen, direktøren for Helsingør Skibsværft H. P. Christensen og disponent H. Dunker fra Helsingborg i Sverige. De fik Helsingør-Medaljen overrakt ved en højtidelig begivenhed den 11. november 1953.

De allerfleste medaljer er blevet uddelt i bronze. Sådan vil det formentlig også være i fremtiden. Medaljen findes nemlig stadig i et vist oplag, og når lageret er opbrugt, skal der tages stilling til evt. nystøbninger.

Helsingør Medaljen i nyere tid

I 2017 ønskede Helsingør Kommune, at der blev taget en politisk beslutning om, hvad der skulle ske med medaljerne. Enten skulle de udgå, eller revitaliseres. Derfor blev der udarbejdet et forslag til en moderniseret statut, der bl.a. tog højde for, at Helsingør Kommune geografisk er blevet et noget større område end det Helsingør Kommune, der fandtes i 1953, der kun bestod af selve byen.

Det blev samtidig besluttet, at alle med tilknytning til Helsingør Kommune kan indstille, såvel som modtage medaljen. Det blev ligeledes besluttet, at det er Økonomiudvalget, der beslutter hvem, der skal modtage medaljen, dog efter indstilling fra administrationen. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange medaljer, der kan uddeles om året Der er heller ikke noget krav om, at medaljen skal uddeles hvert år, fx hvis der det pågældende år ikke findes egnede kandidater.

Læs mere på Helsingør Leksikon:

OBS: skulle du ligge inde med viden om modtagere, som ikke findes på listen, hører vi meget gerne fra dig.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk