Handicapprisen

Helsingør uddeler hvert år i december en Handicappris.

Indstil kandidat til Handicapprisen

Du kan indstille en kandidat til Handicapprisen frem til den 1. november 2023 klokken 12.00.

Det er dog altid muligt at indstille kandidater, også selvom fristen er overskredet. I disse tilfælde indgår indstillingerne i puljen det følgende år.

Handicapprisen blev første gang uddelt den 3. december 2009 på FN's internationale handicapdag.

Handicapprisen kan fx gives til:

 • En lokal ildsjæl.
 • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap.
 • En organisation eller institution, der har fremmet lige muligheder for personer med handicap.
 • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt.
 • Et byggeri, hvor der er medtænkt adgang for personer med handicap.

Ved vurderingen af modtageren tænkes også ud over de traditionelle rammer. Prisen drejer sig ikke kun om fysisk tilgængelighed og jobskabelse, selvom begge dele naturligvis skal med.

Handicapprisen i 2022 gik til Karin Fjermedal Andersen.

I Helsingør Kommune skal alle borgere med fysiske, udviklingsmæssige
og psykiske udfordringer kunne leve et godt, trygt og udviklende liv – også i fritiden. Klub Liv og Motion er et af de vigtigste omdrejningspunkter i mange af disse borgeres hverdag.

Et socialt indholdsrigt fritidsliv bygget op om fysisk aktivitet kommer ikke af sig selv. Klub Liv og Motion har skabt rammerne - der skal mennesker til at udfylde dem.

Karin Fjermedal Andersens arbejdsindsats og professionalisme er afgørende for klubben.

Karin er en sand ildsjæl. Hun prioriterer en stor del af sin fritid på at være frivillig socialtræner med det ene formål, at atleterne oplever en succes med deres idræt i det inkluderende fællesskab. Det er Karin, der hjælper atleterne med de praktiske udfordringer, og det er Karin der utrætteligt støtter op om trænerens instrukser.

 • 2022: Klub Liv og Motion v/Karin Fjermedal Andersen.
 • 2021: Hammermøllens Teatergruppe.
 • 2020: De røde busser fra Bilcentralen APS og Bilcentralen af 1931.
 • 2019: Ole Hansen (Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør).
 • 2018: Klub Liv og Motion (Parasport Helsingør).
 • 2017: IMCD Danmark.
 • 2016: Nickie Lindegaard (træner for Special Olympic håndboldhold).
 • 2015: Kvickly Prøvestenen v/Claus Ljungdahl.
 • 2014: Tower Brasserie i Helsingør Bycenter.
 • 2013: De frivillige bag Hornbæk Bådeklub Mini-12 gruppen v/Ove Hansen.
 • 2012: Brugerrådet ved Café Liv.
 • 2011: Holdet bag Lydavisen.
 • 2010: Helsingør Handicapsvømning.
 • 2009: Snoezelhuset v/Birgit Nørgaard og Grit Stenderup.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk