Takster for daginstitutionsplads

Se hvad daginstitutionspladser koster og læs om søskendetilskud.

Priser pr. 1. januar 2024

  • Dagtilbud 0-2 årige: 3.865 kroner
  • Dagtilbud fra 3 år: 2.045 kroner
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel:
    • 0-2 årige: 2.545 kroner
    • Fra 3 år: 1.400 kroner

Beløb er angivet pr. måned og gælder fra 1. januar 2024.

Prisen for frokostordning for 0-6 år er 800 kroner pr. måned.

Der ydes et politisk bestemt tilskud på 200 kroner pr. måned for 0-2 årige i Helsingør Kommunes daginstitutioner.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune. Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned, barnet fylder tre år.

Priser fra 1. maj 2024

På grund af ændring i lovgivning vedrørende minimumsnormeringer, vil I som forældre blive opkrævet vuggestuetakst til og med den måned, jeres barn bliver 3 år, samt frokosttaksten 800 kroner minus 200 kroner i tilskud.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Du får ikke søskendetilskud til børn, der går i klub.

Læs mere om fripladstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt