Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.

I landzonereglerne er erhvervsmæssigt dyrehold defineret anderledes. Fx er hestehold først erhvervsmæssigt, hvis det er hesteavl med mere end fem til syv avlshopper, og det fremgår af virksomhedsplanen, at det er erhvervsmæssig landbrugsdrift.

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Helsingør Kommune har 14 dage til at reagere på din anmeldelse, fx med at spørge ind til din anmeldelse for at få mere at vide.

Hvis du ikke har hørt fra Helsingør Kommune efter 14 dage, kan du udføre det anmeldte. Du skal dog altid overholde miljøreglerne for byggeriet, samt overholde bygge- og planloven.

Du skal anmelde erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, før du etablerer eller udvider dyreholdet.

Udfyld den digitale formular på:

Husdyrgodkendelse.dk

Hvis dyreholdet er eller bliver større end 15 dyreenheder, skal du søge om tilladelse til dyreholdet efter § 10 i "Husdyrgodkendelsesloven" - se "Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug".

Udfyld den digitale formular på:

Husdyrgodkendelse.dk

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.