Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med for eksempel værdifuld natur, flotte landskaber og bevaringsværdige udsigter blevet fredet.

En fredning gælder et afgrænset område og er typisk med til at sikre at området bevares eller udvikles på en bestemt måde. En fredning indeholder et formål og en række fredningsbestemmelser der understøtter fredningens formål. Når nye områder fredes, tinglyses fredningen på de matrikler der er omfattet.

Er din ejendom fredet?

Du kan tjekke tinglysninger på din ejendom for at undersøge om din ejendom er fredet eller du kan finde den på www.arealinfo.dk eller på kommunens webgis.

Helsingør Kommune fører tilsyn med at fredningsbestemmelserne bliver overholdt i fredningerne.

Hvis du ønsker at søge dispensation fra en fredningsbestemmelse kan du sende en ansøgning direkte til Fredningsnævnet eller du kan sende den til Helsingør Kommune på blv@helsingor.dk. Vi sender din ansøgning videre til Fredningsnævnet, sammen med Helsingør Kommunes bemærkninger til projektet og som myndighed for naturbeskyttelsesloven, planloven, byggeloven mv. 

Læs mere på Fredningsnævnenes hjemmeside og se et kort over fredningerne i Danmark

NB. Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.