Havmiljø og strandmiljø

Helsingør Kommune har ca. 30 kilometer badestrand, hvoraf en stor del er udmærket badestrand.

Badevandets kvalitet

Helsingør Kommune måler badevandskvaliteten på kommunens strande. På 14 badesteder udtages der prøver af badevandet gennem hele sommeren.

Resultaterne af målingerne kan ses på hjemmesiden, så snart de er klar. De kan også ses på opslag på Hornbæk Bibliotek og Turistinformation samt på informationstavlen på Blå Flag strandene.

Se oversigt over badevandsmålinger
 

Resultat af badevandsmåling den 5. september 2017

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Klassifikation

Badevandet bliver klassificeret ud fra resultaterne af analyser af badevandet de sidste fire sæsoner.

Vurderingerne resulterer i en af følgende kvalitetsklasser:

 • Udmærket kvalitet
 • God kvalitet
 • Tilfredsstillende kvalitet
 • Ringe kvalitet

For en uddybning af beregning af de enkelte klasser henvises til bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk bekendtgørelse om badevand og badeområder

Badevandsvarsling

Helsingør Kommune er med i et varslingssystem, hvor bl.a. regnmængder indgår i en modelberegning af risiko for overløb fra kloakker og kortvarig forurening af badevandet. Prognoser for badevandet for alle strande langs Øresundskysten, kan man finde på neworesund.badevand.dk.

 

Badevandsprofiler

For 14 badesteder i Helsingør Kommune er der udarbejdet en profil. En kort beskrivelse af vandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder.

Profilerne kan også ses som opslag på de aktuelle strande.

Badevandsvarsling

Helsingør Kommune er med i et varslingssystem, hvor bl.a. regnmængder indgår i en modelberegning af risiko for overløb fra kloak og kortvarig forurening af badevandet. Prognoser for badevandet for alle strande beliggende langs den danske Øresundskyst, kan man finde på neworesund.badevand.dk

Blå Flag

På nogle af kommunens strande og havne er der Blå Flag. En Blå Flag strand er en strand, hvor der er ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Det der kendetegner en Blå Flag strand, at den:

 • er ren og tilses jævnligt
 • har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet
 • har pligt til at tage det Blå Flag ned ved akut opstået forurening
 • har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger
 • har affaldsordning
 • har livredningsudstyr, førstehjælpskasse og (nød)telefon i nærheden. På nogle Blå Flag strande er der også livredder.
 • har særlige aktiviteter i løbet af sæsonen

I 2017 opnåede Helsingør Kommune Blå Flag status på disse strande og havne:

 • Hornbæk Strand vest
 • Hornbæk Havn
 • Hornbæk Strand Øst
 • Langebro
 • Julebæk Strand
 • Marienlyst/Grønnehave Strand
 • Helsingør Nordhavn
 • Kronborg Bugten

Læs mere om Blå Flag

Alger

På nogle af kommunens strande er der risiko for opblomstring af alger.
DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Gode råd

 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.
 • Skyl straks med rent vand.
 • Se om der er mælkehvide ansamlinger (vattot lignende) i vandet.
 • Lad ikke børn og hunde lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden og se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning.

Du kan læse mere om alger på hjemmesiderne for Livredningstjenesten og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Bade- og bådebroer

Etablering af en badebro kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune eller fra Kystdirektoratet. Langt de fleste ansøgninger skal behandles af kommunen.

Helsingør Kommune har vedtaget retningslinjer for badebroer, hvor du kan finde informationer om, hvilke oplysninger, der skal med i en ansøgning om etablering af en badebro.

Læs retningslinjer for badebroer i Helsingør Kommune

Hos Kystdirektoratet kan du finde mere info om bade- og bådebroer.

Kystsikring og strandbeskyttelse

Nogle steder langs kysten er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Kystsikring

Næsten alle former for kystsikring kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet og en tilhørende sagsbehandling fra kommunen, herunder en VVM-screening, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet. Denne screening foretages af kommunen.

Læs hos Kystdirektoratet

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseslinje, og der må ikke foretages ændringer af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Dvs. at du indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger eller lignende uden at have fået en dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsens afdeling i Roskilde.

Hvis du er i tvivl, om der er strandbeskyttelseslinje ved din ejendom, kan du se nærmere på Miljøportalen eller kontakte Natur og Vand i Helsingør Kommune.

Hunde på stranden

I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må hunde gerne være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikere at forvolde skade.

På strande med Blå Flag er det ikke tilladt at medtage hunde i badesæsonen fra 1. juni til 15. september, heller ikke selvom hunden er i snor.

Hundestrand

Der er to hundestrande i Helsingør Kommune.

Den ene strand er en lille del af Grønnehave Strand, helt op mod molen mod Helsingør Nordhavn. På denne del af stranden skal hunde være i snor i sommerhalvåret, mens de i vinterhalvåret må løbe løs.

Den anden hundestrand ligger øst for Hornbæk Havn. Her må hunde være løs på stranden hele året.

Der er markeringer på begge strande som viser hvor hundeejerne kan lufte deres hunde.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk