Nordkystens fremtid

Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner har etableret et tværkommunalt samarbejde om Nordkysten.

Nordkysten er et særligt aktiv for de nordsjællandske kommuner, som vi ønsker at bevare og udvikle for at tiltrække og fastholde borgere og besøgende i området.

Især skaderne efter stormen Bodil viste, at der er behov for en bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Læs mere om samarbejdet om Nordkystens Fremtid

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.