Varmeforsyning

I Varmeplan for 2023-2030 skabes der klarhed over den kommende fjernvarmeudrulning samt potentialer for øvrige varmefællesskaber i Helsingør Kommune

Læs varmeplanen.

Varmeforsyning

Helsingør Kommune er myndighed på området. Helsingør Kommunes overordnede opgaver er at:

  • Planlægge varmeforsyningen i Helsingør Kommune.
  • Behandle projektansøgninger om nye varmeanlæg og nye varmeområder.

Fjernvarme

Forsyning Helsingør leverer fjernvarme til Helsingør, Gurre, Tikøb og dele af Espergærde.

Hornbæk Fjernvarme leverer fjernvarme til store dele af Hornbæk.

E.ON leverer fjernvarme i et mindre område i Ålsgårde.

Inden for de respektive forsyningsområder leverer de tre fjernvarmeselskaber:

  • Kundeservice for fjernvarmekunder.
  • Vedligeholdelse af varmeværker og ledninger.
  • Sagsforberedende arbejde og samarbejde med kommunen om varmeplanlægning.

Forsyningsområderne for de to fjernvarmeselskaber kan ses på oversigtskortet.

Lovgivning på varmeområdet

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.