Den endelige plan (Detailprojektet)

Når skitseprojektet er godkendt, udarbejdes et detailprojekt, som er den endelige plan for projektet og grundlag for en entreprenørs udførelse af projektet.

Nogle trafiksaneringer er så enkle, at skitseprojektet kan danne grundlag for en entreprenørs arbejde, i andre tilfælde er det nødvendigt med omfattende detailbeskrivelse. Til udarbejdelse af detailprojekt kan der søges professionel hjælp hos et trafik- og byplanlægningsfirma.

Detailprojektet skal indeholde de endelige beslutninger om foranstaltningerne og deres placering, detaljer vedrørende vejafvanding, belysning, materialevalg m.m.

Sagsbehandlingstid

Hvis Helsingør Kommune har stillet krav om udarbejdelse af et detailprojektet ved behandlingen af skitseprojektet, skal detailprojektet indsendes til og godkendes af kommunen og politiet.

Man kan forvente en sagsbehandling på to til fire uger.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.