Udform et skitseprojekt

Plantegning og kortfattet beskrivelse er et minimum for et skitseprojekt. Kontakt evt. et by- og trafikplanlægningsfirma, som kan være behjælpelig.

Et skitseprojekt består af beskrivelser og plantegninger af forslaget til trafiksaneringen.

Hent eksempel på et skitseprojekt

Plantegning

Plantegningen skal vise:

  • Hvilke foranstaltninger, I ønsker at bruge.
  • Hvor på vejstrækningen I foreslår, de bliver placeret.

Planen tegnes i et fast mål, eksempelvis i målforhold 1:500 så det er nemt at måle vejens længde, afstanden mellem foranstaltningerne osv. Hvis det ikke fremgår af grundkortet kan den eksisterende bredde af kørearealer og fortovsarealer samt placering af vejbrønde, belysning o.a. opmåles med almindelig tommestok og markeres på plantegningen.

Som grundlag for plantegningen kan du bruge WebGIS-kort

Beskrivelse

Beskrivelsen skal indeholde:

  • Forslag til materialevalg.
  • Den effekt I forventer saneringen vil få (fx lavere hastighed, mindre trafik, bedre oversigt).

Man kan få professionel hjælp til at udarbejde et skitseprojekt, hvis man henvender sig til et trafik- og byplanlægningsfirma. Udgiften til rådgivning og projektering kan deles mellem flere, hvis planen omfatter flere beboere i et større lokalområde.

Ansøgningen skal sendes til Center for By, Land og Vand.

Du skal vedlægge:

  • Skitseprojektet.
  • Beskrivelse af projektet.
  • Redegørelse for finansieringen af projektet.
  • Opgørelse over, hvor mange beboere der går ind for projektet, og hvor mange der er imod.
  • Kopi af vedtægter for jeres forening eller vejlaug.

Helsingør Kommunes administration vurderer forslaget i samarbejde med Helsingør Politi. Om nødvendigt forelægges projektet for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Herefter fremsendes en godkendelse eller et begrundet afslag på ansøgningen.

Man kan forvente en sagsbehandlingstid på 4 til 8 uger.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.