Trin 1 - Før du søger byggetilladelse

Drømmer du om nyt hus, en bredere carport eller en overdækket terrasse? Det er vigtigt, at du altid forbereder dig godt, inden du går i gang.

Inden du bygger, skal du:

  • Finde ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse
  • Undersøge retningslinjer og regler din grund og ejendom
  • Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis de samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 kvadratmeter. Det vil sige det samlede areal af alle småbygningerne.
  • Ved carport eller garager (uanset størrelse) kræver det tilladelse til vejadgang før opførelse.
    Søg om tilladelse hos vejmyndighed på: Jeg vil etablere eller ændre min indkørsel
  • Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis byggeriet strider mod reglerne, og der kræves en dispensation. Læs om dispensation
  • Du skal dog altid fortælle os om bygningen, så vi kan registrere den i BBR. 

Du kan altid se reglerne for byggeri i Bygningsreglementet

Det bestemmer du selv. Ofte er det en god ide. Lovgivningen på byggeområdet er kompleks. Derfor er det vigtigt, at du har gjort et godt forarbejde, så din ansøgning er korrekt udfyldt. Det kan være en god ide at søge hjælp hos en privat byggerådgiver. Det kan fx være arkitekt, ingeniør eller konstruktør.

Jo mere korrekt og fyldestgørende din ansøgning er, jo hurtigere bliver sagsbehandlingen.

Guide til at bruge Byg og Miljø

Book gerne en byggesagsbehandler til en forhåndsdialog inden du sender din ansøgning.

Formålet med forhåndsdialogen er at få afklaret spørgsmål og hjælpe dig med at få lavet en god ansøgning. Der gives ingen tilkendegivelser om dispensationer i en forhåndsdialog.

Book tid til en forhåndsdialog 

Har du et hurtigt spørgsmål, kan du også ringe til vores byggesagsvagt på tlf. 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag, tirsdag og torsdag
Kl. 10.00-14.00.

Fredag

Kl. 10.00-12.00.

Du finder oplysninger om tinglyste servitutter i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Se gældende lokalplaner i Lokalplanportalen

Se gældende Kommuneplan

Du skal undersøge alle forhold, der kan have indflydelse på dit byggeri.

Er der beskyttelseslinjer, som du skal overholde? Jordforurening, ledninger i jorden, beskyttet natur eller andet? 

Find oplysninger på webGIS-kortet

Ejendomsarkivet er et digitalt opslagsværk over alle boliger i Helsingør Kommune. I ejendomsarkivet kan du se tegninger af grunde og bygninger.

Se Ejendomsarkivet

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis fx ved nedsivning.

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

Få mere at vide om kloakforhold hos Forsyning Helsingør

Et byggeri kan være voldsomt for omgivelserne. Derfor er det en god ide, at du taler med dine naboer om dine byggeplaner, inden du går i gang. Det fremmer det gode naboskab.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 79

Kontaktinformation

E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Telefontider

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.