Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der optages i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan tildeles behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Du kan få behandlingsmæssigt fripladstilskud til dit barn, hvis dit barn har betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og opholdet i et dagtilbud er af behandlingsmæssige grunde.

Helsingør Kommune tildeler behandlingsmæssigt fripladstilskud til børn, som opfylder kriterierne. 

Mener du, at dit barn er i målgruppen for behandlingsmæssigt fripladstilskud, kan du kontakte Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Behandlingsmæssigt fripladstilskud udgør 50 procent af forældrebetalingen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt